Draftul politicii de tineretPropunere de politici de tineret

De la minerit la antreprenoriat

 

Sponsori: 96 de tineri participanți, 14 lideri decizionali, experţi şi membri ai echipei de proiect din proiectul “De la minerit la antreprenoriat” din comunitățile: Baia Sprie, Bălan, Bilbor, Lupeni, Petroșani și Vulcan

Semnatarii: Registrul Comerțului din județul Harghita

Prefectura județelor Harghita, Hunedoara și Maramureș

Primăriile localităților Baia Sprie, Bălan, Bilbor, Lupeni, Petroșani și Vulcan

Tema: Implicarea tinerilor din comunități miniere și fost-miniere în domeniul antreprenoriatului ca alternativă pentru dezvoltarea comunitară

 

Participanții proiectului Erasmus+ “De la minerit la antreprenoriat”,

Având în vedere “STRATEGIA MINIERĂ A ROMÂNIEI, pentru perioada 2017-2035”, elaborată de Ministerul Economiei în data de 31 ianuarie 2017,

Reamintind de Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE)),

Recunoscând meritele Ordonanței de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii care stă la baza programului Start-up Nation,

Ţinând cont de Programul European Erasmus Pentru Tineri Antreprenori,

Amintind scăderea populației în general și a populației active din zonele miniere,

Observând lipsa locurilor de munca și rata șomajului mai mare în majoritatea zonelor miniere și fost-miniere din România,

 

 1. Susținem în mod solemn implicarea activă a tinerilor în procesul de creare a politicilor;
 2. Invităm autoritățile, școlile, universitățile și organizațiile nonguvernamentale să inițieze programe care să conducă la dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor;
 3. Încurajăm mass-media locală și națională în promovarea cazurilor de bună practică a activităților antreprenoriale, promovarea turismului în comunitățile miniere și fost-miniere;
 4. Sprijinim cooperarea dintre zonele miniere și/sau fost miniere pentru a implica tinerii în activități de dezvoltare personală și antreprenorială;
 5. Susținem necesitatea unei colaborări consolidate între educația formală și învățarea nonformală pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor;
 6. Încurajăm tinerii să difuzeze informații cu privire la importanța implicării în politicile de tineret destinate antreprenoriatului;
 7. Atragem atenția tinerilor asupra problemelor de dezvoltare a orașelor miniere și fost-miniere;
 8. Încurajăm tinerii să revină în comunitățile lor după finalizarea studiilor prin acordarea de facilități în cadrul programului Start-up Nation;
 9. Invităm implicarea liderilor decizionali în susținerea unor programe de tip Start-up Nation la nivel local și regional în comunitățile minere și fost-miniere;
 10. Încurajăm dialogul structurat între liderii decizionali și tineri (prin stimularea creării  și sprijinirii Consiliilor de Tineret în comunitățile miniere și fost-miniere) în vederea facilitării activităților antreprenoriale;
 11. Exprimăm interes către suportul liderilor decizionali în vederea creșterii gradului de conștientizare a rolului activităților antreprenoriale în rândul tinerilor;
 12. Subliniem necesitatea colaborării dintre sectorul public și privat pentru prevenirea accidentelor în cazul minelor încă funcționale;
 13. Invităm Comisia Europeană să amplifice susținerea programului Erasmus Pentru Tineri Antreprenori;
 14. Îndemnăm autoritățile să înlesnească sursele de finanțare și suport pentru tinerii antreprenori.

SHARE

Sign up to receive details about upcoming projects & events!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Top